ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

Μετρή­σεις στε­ρεών & υγρών
1 κου­τα­λιά της σού­πας αλεύρι
16 γρ.
1 κου­τα­λιά της σού­πας ζάχαρη
16 γρ.
1 κου­τα­λιά της σού­πας ρύζι
16 γρ.
1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού μπέϊκιν-πάουντερ
4 γρ.
1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού σόδα μαγει­ρι­κής
4,7 γρ.
1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού αλάτι
4,5 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού αλεύρι
125 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού ζάχαρη
225 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού ζάχαρη άχνη
160 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού ρύζι
225 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού κακάο
100 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού σιμι­γδάλι
170 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού λάδι
192 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού βού­τυρο
225 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού νερό
208 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού καρυ­δό­ψιχα (χοντροκ/νη)
110 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού καρυ­δό­ψιχα (αλε­σμένη)
225 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού αμυ­γδα­λό­ψιχα (τριμ­μένη)
150 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού σοκο­λάτα (λιω­μένη)
240 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού σοκο­λάτα (τριμ­μένη)
110 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού μέλι
350 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού τυρί (τριμ­μένο)
110 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού για­ούρτι
250 γρ.
1 φλι­τζάνι τσα­γιού σαν­τιγί
·    125 γρ.Μετρή­σεις υγρών σε ml ανά φλιτζάνι

1 φλι­τζάνι τσα­γιού
250 ml.
3/4 φλι­τζάνι τσα­γιού
187 ml.
1/2 φλι­τζάνι τσα­γιού
125 ml.
1/3 φλι­τζάνι τσα­γιού
65 ml.
1,5  φλι­τζά­νια τσα­γιού
375 ml.
2 φλι­τζά­νια τσα­γιού
500 ml.
2,5  φλι­τζά­νια τσα­γιού
600 ml.
3 φλι­τζά­νια τσα­γιού
750 ml.
3,5  φλι­τζά­νια τσα­γιού
935 ml.
4 φλι­τζά­νια τσα­γιού
1 λίτρο 


Αντι­στοι­χίες
1 κου­τα­λιά σού­πας
3 κου­τα­λιές γλυκού
4 κου­τα­λιές σού­πας
1/4 φλι­τζάνι τσαγιού
5,1/3 κου­τα­λιές σού­πας
1/3 φλι­τζάνι τσαγιού
8 κου­τα­λιές σού­πας
1/2 φλι­τζάνι τσαγιού
10 κου­τα­λιές σού­πας
2/3 φλι­τζάνι τσαγιού
12 κου­τα­λιές σού­πας
3/4 φλι­τζάνι τσαγιού 
16 κου­τα­λιές σού­πας
1 φλι­τζάνι τσαγιού
1 αυγό 50 –55γρ
κρό­κος 20γρ 
ασπράδι 30γρ
1 κου­τα­λιά του γλυ­κού κορν φλάουρ
5γρ
1 κου­τα­λιά του γλυ­κού μπέι­κιν πάουν­τερ
5γρ
1 κου­τα­λιά της σού­πας κακάο
10γρ
1 κου­τα­λιά της σού­πας μέλι
30γρ
1 κου­τα­λιά της σού­πας ζάχαρη
30γρ
1 φλ. τσα­γιού αλεύρι
130γρ
1 φλ. τσα­γιού αμύ­γδαλα τριμ­μένα σε σκόνη (αμυ­γδα­λό­σκονη)
110γρ
1 φλ. τσα­γιού βού­τυρο
230γρ
1 φλ. τσα­γιού ζάχαρη άχνη
125γρ
1 φλ. τσα­γιού ζάχαρη καστανή
220γρ
1 φλ. τσα­γιού ζάχαρη κοινή
200γρ
1 φλ. τσα­γιού κακάο
85γρ
1 φλ. τσα­γιού κρέμα γάλα­κτος
·    240γρ
1 φλ. τσα­γιού μέλι
340γρ
1 φλ. τσα­γιού νερό
200γρ


 Θερ­μο­κρα­σίες Φούρνου
Πολύ χαμη­λός (σιγα­νός)
110–120 οC
δια­κό­πτης γκα­ζιού: ¼ ½)
Χαμη­λός (σιγα­νός)
140–150 οC
δια­κό­πτης γκα­ζιού: 1–2
Μέτριος
160–180 οC
δια­κό­πτης γκα­ζιού: 3–4
Μέτριος-δυνατός
190–200 οC
δια­κό­πτης γκα­ζιού: 5–6
Δυνα­τός
220–230 οC
δια­κό­πτης γκα­ζιού: 7–8
Πολύ δυνα­τός
250 οC
δια­κό­πτης γκα­ζιού: 9